manager01

manager01's picture

 “Nhiếp ảnh đối với tôi không phải là nhìn, mà là cảm. Nếu bạn không thể cảm nhận được những gì bạn đang nhìn, thì bạn sẽ không thể nào làm cho người xem cảm nhận bất cứ điều gì khi họ nhìn vào bức ảnh của bạn”.

Don McCullin (1935)

Phóng sự ảnh của manager01

11:30 03/06/2017

Ngắm những ô muối cuối cùng của làng nghề muối của Phan Thiết bởi nó sắp bị xoá sổ

08:11 03/06/2017

Trải qua bao biến động thăng trầm của lịch sử, Lò lu Đại Hưng vẫn giữ được những phương thức sản xuất theo lối thủ công truyền thống, đó...